PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY – INFINITELY GREEN 
Herzien op 10-02-2019 

www.InfinitelyGreen.nl gevestigd te Rotterdam, Paul Desmondsingel 142, 3069RW (geen bezoekersadres)
KvK nummer: NL858917361B01, BTW nummer: 71952179

Doeleinden van gebruik
INFINITELY GREEN verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iii) en relatiebeheer.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen INFINITELY GREEN, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan INFINITELY GREEN groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Algemeen
Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.
Dit privacybeleid beschermt de privacy van de bezoekers en gebruikers van onze website. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. VM gebruikt uw persoonlijke informatie uitsluitend binnen het kader van het gegevensbeschermingsrecht.

Beveiligde server
INFINITELY GREEN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig opgeslagen op de beveiligde servers waar onze web-shop gehost wordt. Op onze site worden de persoonlijke gegevens met de zogenoemde SSL technologie (Secure Socket Layer) gecodeerd en beveiligd. 

Wat voor gegevens worden verzameld: 

  • Voor-, en achternaam;
  • Adres;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer; (optioneel)

Deze gegevens worden gebruikt voor het probleemloos uitvoeren van bestellingen, beantwoorden van vragen en behandelen van eventuele klachten.
Alle bezoekers op onze site blijven anoniem tot het moment van het plaatsen van een order. Het bestellen is wel mogelijk zonder een account aan te maken, maar voor het uitvoeren van een order hebben we altijd de bovengenoemde gegevens nodig. Deze gegevens laat u achter vrijwillig.
Wij verzenden nieuwsbrief alleen aan die klanten, die ervoor eerder al zich aangemeld hebben. U kunt zich altijd afmelden van de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden
De verzamelde noodzakelijke (NAW) persoonsgegevens worden alleen met onze samewerkende partners gedeeld, om verschillende diensten te kunnen uitvoeren met betrekking tot uw bestelling. Hier moet u denken aan het verwerken van betalingen, het vervoer van pakketten, versturen van nieuwsbrieven (alleen voor klanten die hiervoor toestemming hebben gegeven).

De samenwerkende partners:

MailChimp>>>

INFINITELY GREEN gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Privacy op internet en cookies
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, de bezochte pagina’s en de door u niet gekochte producten om onze dienstverlening en site te optimaliseren. Na uw eerste bezoek worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is INFINITELYGREEN.NL
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Vragen m.b.t. het aanpassen en verwijderen van gegevens
U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien, corrigeren, of door ons laten verwijderen op de site. Ga hiervoor naar www.infinitelygreen.nl en login op uw account (bovenaan website).
De persoonlijke informatie van een klant wordt minimum tijdens die periode bewaard, tot wanneer de overeenkmost succesvol uitgevoerd wordt. Het kan zijn, dat de gegevens van terugkerende klanten voor een langere termijn worden opgeslagen. We bewaren de gegevens van de niet actieve klanten niet langer dan 5 jaar.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen.