Privacybeleid Mindful Green

Mindful Green, gevestigd aan Paul Desmondsingel 142, 3069RW Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze applicatie en website. In deze privacy beleid leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en hoe we jou persoonsgegevens en privacy respecteren en beschermen als gebruiker van onze applicatie (“Appâ€�) en/of website www.mindfulgreen.nl (“Website”).

Vragen hierover kun je stellen via info@mindfulgreen.nl Jouw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig behandeld. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke regelgeving Kinderen Onze diensten zijn niet gericht op kinderen. Als je nog geen 16 jaar bent dan heb je toestemming nodig van je ouders of wettelijk voogd om onze App of Website te gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mindful Green verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voornaam
– E-mailadres
– Inloggevens
– Informatie over je gebruik van de App en/of onze Website
– Bestel- en betalingsinformatie


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mindful Green verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – om je in staat te stellen in te loggen en onze app en website te gebruiken – het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van klantcontact – om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier voor jou en jouw apparaat wordt gepresenteerd – voor het versturen van (promotie) mailings – om je te voorzien van communicatie met de klantenservice – voor het uitvoeren van (markt)onderzoek – om onze dienstverlening te verbeteren – voor intern beheer en administratie – voor de afhandeling van klachten en geschillen – om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Mindful Green verwerkt jouw persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden: – uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Mindful Green, e.g. wanneer je abonneert op de App of via de Website – gerechtvaardigd belang, e.g. direct marketing, (promotie) mailings, marktonderzoek en het verbeteren van de dienstverlening – een wettelijke verplichting


Bewaren van persoonsgegevens
Mindful Green bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mindful Green deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mindful Green blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Mindful Green jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Derde partijen waarmee we samenwerken en aan wie we persoonsgegevens zouden kunnen verstrekken:
– Plug & Pay; om de bestelling en betaling af te handelen
– Facebook; om (gepersonaliseerde) advertenties te tonen;
– Google (Firebase / GTM / Analytics); om de status van onze Apps en websites te controleren en te verbeteren, pushmeldingen te verzenden;
– Matomo: voor analytics
– Mailerlite: om mailings te versturen
– Overige derde partijen; voor het uitvoeren van marketing en/of marktonderzoek en softwareontwikkeling.


Cookies
Bij een bezoek aan onze Website of App kunnen wij (en derde partijen waarmee we samenwerken) cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om je bijvoorbeeld te herkennen, de gebruikersvriendelijkheid van onze Website en App te verbeteren en de effectiviteit van onze Website, App en promotionele acties te meten. Bepaalde aspecten en functies van onze Website en App zijn alleen beschikbaar door het gebruik van Cookies. Wanneer je bepaalde Cookies uitschakelt of weigert, kan onze Website of App mogelijk beperkt of niet toegankelijk zijn. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Lees voor meer informatie over de Cookies die we gebruiken ons Cookie beleid op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mindfulgreen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Mindful Green zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Mindful Green wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We horen het graag als je een klacht hebt of als je denkt dat wij niet handelen volgens de regels.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mindful Green neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@mindfulgreen.nl

50%

Je bent er bijna!

Waar mag ik de masterclass naartoe sturen?😊

Blote voeten lente
50%

Je bent er bijna!

Waar mag ik de wandelmeditatie naartoe sturen?😊

Blote voeten lente
50%

Je bent er bijna!

Waar mag ik hem naartoe sturen?

50%

Je bent er bijna!

Waar mag ik hem naartoe sturen?

Masterclass eetbaar onkruid